Блог проєкту «Креативна Країна»

Відео — креативне мислення, креативна економіка, майбутнє України

 Пропонуємо до вашої уваги відео на наступні теми: розвиток креативного мислення, креативна економіка, шаблонне мислення та вихід за рамки, нейронні системи, новий інформаційний стан супільства та менталітет. 

Креативне мислення (відео)

Креативне мислення — процес встановлення нових зв’язків між ідеями і подіями, на перший погляд непов’язаними. Креативне мислення – це процес створення нового, шляхом об’єднання і переплетення різних ділянок знань. Ця відмінна якість сприяє досягненню успіху чи не у всіх сферах життя. Тому, цілком логічно, що сьогодні багато людей у всьому шукають креативність. […]

Виходячи за рамки (відео)

Стереотипність мислення означає, що людина, група і навіть певна вагома частина суспільства мислять шаблонно, стандартно, згідно з певною програмою, яка завантажується в нас з самого народження.
Стереотипом називають певні межі, які переступати людина боїться або не хоче. Людина, яка прямує стереотипам, сама себе заганяє в ці рамки. […]

0253

Майбутнє України — яким воно може бути? (відео)

Масштабні соціальні перетворення в Україні  потребують чітко поставлених цілей, розрахованого в часі проєкту реформ і їхнього суб’єкта, — мотивованої амбітної соціальної групи, класу, етносу або іншого співтовариства. При цьому суб’єкт реформ мусить володіти відповідним світоглядом, волею, економічною та політичною зацікавленістю, а також спиратися на достатні ресурси й можливості. […]

Нейронні системи (відео)

Нейронні системи — це один із напрямів досліджень в області штучного інтелекту, засноване на спробах відтворити нервову систему людини. А саме: здатність нервової системи навчатися і виправляти помилки, що має дозволити змоделювати, хоча і досить грубо, роботу людського мозку. […]

453

Новий інформаційний стан суспільства (відео)

Ми живемо в інформаційному столітті. Все більше фізиків-теоретиків вважають, що ключовою ідеєю в наш час може стати переформулювання поглядів на природу не в термінах «матерія і енергія», а в термінах «інформація». Такий погляд на інформацію, як на першооснову нашого світу, сприяє новим відкриттям, науково-технічному прогресу та подальшій еволюції людської цивілізації.  […]

Менталітет та його роль в нашому житті (відео)

Менталітет (від лат. mentis — душа, дух) — сукупність розумових, емоційних, культурних особливостей, ціннісних орієнтацій і установок, властивих соціальній або етнічної групі, нації, народу, народності. Поняття менталітету досить об’ємне і включає в себе погляди, оцінки, цінності, норми поведінки і моралі, умонастрої, релігійну приналежність і багато інших нюансів, що характеризують ту чи іншу групу людей.[…]

Натисніть на коментар

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Нагору