Матеріали

Менталітет та його роль в нашому житті (наукові публікації)

• Аксіологічна складова української ментальності та механізми її збереження / Юшкевич Ю. С.
• Аналіз впливу національного менталітету на формування організаційної культури / О.В. Юринець, М.М. Федорів, 2010р.
• До питання про український менталітет і формування української національної ідеї / Г. П. Євсеева, Л. М. Архипенко.
• До питання розвитку концептуальних засад вивчення українського національного характеру / Ю. М. БЛАЖЕЄВСЬКА.
• До проблеми термінології української ментальності / Уварова Т.І.
• До проблеми української ментальності / Абрамов І.Г., м.Запоріжжя.
• Духовні засади української державності як чинник розбудови національного культурного простору / О. А. Доманська, м.Київ.
• Економічна ментальність України — сучасний стан та перспективи розвитку / Бондаренко О. В.
• Євроінтеграційні наміри українців крізь призму правового менталітету / Є. Д. Копельців-Левицька.
• Загально-національні та регіональні чинники сучасного українського менталітету / Олена КРУТІЙ, Оксана Радченко.
• Лінгвоментальний аспект української народної казки / О. В. Масло, м.Харків.
• Менталітет українського суспільства — витоки та сучасний стан / І.А. Побочий.
• Менталітет українців у цивілізаційному вимірі / Микола Обушний.
• Менталітет як детермінанта прийняття політичних рішень громадянами / Карнаух А. А.
• Національна ментальність та риси її українського виміру / Ю.В. Візниця, Кривий Ріг.
• Особливості правового менталітету офіцерського складу збройних сил України / С. М. СКУРІХІН, м.Одеса, 2012р.
• Особливості трудового менталітету української нації / Терещенко Н. В.
• Особливості українського менталітету — чому ми такі які є / Питайло Ірина, м.Київ.
• Особливості українського національного менталітету / О.О. КОЗУБ, 2012р.
• Пріоритети української ментальності — індивідуалізм чи колективізм / Бондаренко О.В.
• Соціально-історичні аспекти формування української ментальності / Емільянова І.А., м.Миколаїв.
• Толерантність — наша національна риса / Катерина Колеснікова, 2014р.
• Українська ментальність в різномаїтті національних ментальних формоутворень і архитипів — історико-культурний аспект / Бондаренко О.В., м. Запоріжжя, 2008р.
• Українська ментальність відношення до національних меншин / Я.Г. Кучін, м.Житомир.
• Українська національна ідея і пошук Книги національного буття / Олег Гуцуляк, 2008р.
• Українська фразеологія як спосіб вираження національного менталітету / Гладких М.
• Українське суспільство — чи відчуваємо ми себе європейцями / Марія ЗОЛКІНА, 2013р.
• Український національний характер як чинник державотворення в Україні / МАРАСЮК Сергій Станіславович, м.Дніпропектровськ.
• Чинники національної спільноти в демократичному українському суспільстві — аналіз та систематизація / Петухова О.В.

ЗАВАНТАЖИТИ

Нагору