Про проєкт «Креативна Країна»

Ключові поняття, пов’язані з темою креативного мислення

КРЕАТИВНІСТЬ — це здатність людини створювати принципово нові ідеї, знаходити оригінальні рішення, відхилятися від традиційних схем мислення, здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем.

КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ — це процес функціонування свідомості, який дозволяє створювати принципово нові ідеї, знаходити оригінальні рішення, відхилятися від традиційних схем мислення, здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем.

КРЕАТИВНА КРАЇНА — культурно-освітній проєкт, спрямований на вивчення, розвиток та популяризацію креативного мислення в Україні. Ми переконані в тому, що креативність може стати тією цінністю, яка об’єднає українське суспільство.

КУЛЬТУРА КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ — сукупність знань, технологій та традицій в суспільстві, які дозволяють людині розкривати свій креативний потенціал, бути ефективними в умовах світу, який постійно змінюється і при цьому бути в гармонії з собою та навколишнім середовищем.
Також це спосіб зняття протиріччя між традиційною культурою, яка базується на досвіді минулого, та технологіями, які постійно змінюються. Це синтез досвіду минулих поколінь та кращих світових напрацювань в області розвитку креативного мислення.
Визначення запропоновано, В.Фасоля (2018 рік).

МЕТОДИ АКТИВАЦІЇ КРЕАТИВНОСТІ — сукупність вправ, технік та прийомів, які допомагають людині зняти психологічну інерцію та підготувати мозок до креативного процесу.

ТЕХНОЛОГІЇ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ — різноманітні методики, техніки та системи генерації принципово нових ідей, знаходження оригінальних рішення та нестандартного вирішення проблем.
Визначення запропоновано, В.Фасоля (2018 рік).

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА – особливий сектор економіки, що базується на інтелектуальній діяльності.
Основними характеристиками є:
• висока роль нових технологій і відкриттів в різних областях діяльності людини;
• високий ступінь невизначеності;
• великий обсяг уже існуючих знань і гостра необхідність генерації нових.
Крім того креативна економіка характеризується з точки зору креативного підходу, в основі якого лежать проєктне мислення, креативне уявлення (моделювання), практична спрямованість.
Поняття «креативна економіка» було введено журналом BusinessWeek в серпні 2000 року. Які саме галузі відносяться до креативної економіки, дивіться нижче.

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ — це перелік видів економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту.
До креативних індустрій відносять наступні галузі: реклама, архітектура, ремесла, кінематографія, дизайн, створення моделей одягу, інтерактивні розважальні програми, музика, виконавчі мистецтва, преса, програмне забезпечення та обчислювальні системи, телебачення і радіо.

КРЕАТИВНЕ МІСТО – місто яке сприяє особистісному розвитку і прояву індивідуальності городянина.
Креативне місто – це місто, в якому:
• комфортно працювати, не відволікаючись по можливості на побутові проблеми (протікає дах, вивезення сміття, як швидко оформити дитину в дитячий садок в потрібному районі без черг, не виходячи з дому по інтернет отримати необхідні послуги і т.п);
• зручно відпочивати, причому відпочинок не тільки в нічних клубах, а за інтересами і настроєм;
• найголовніше – це мати можливість творчого розвитку, якась “Силіконова долина”, а скоріше багато різних долин за інтересами технарів, художників, письменників, поетів і т.д.

КРЕАТИВНИЙ КЛАС – поняття, запропоноване американським соціологом Річардом Флорідом для позначення соціальної групи населення, включеної в постіндустріальний сектор економіки. Це частина середнього класу, що стала найвпливовішою і масовою соціальною групою в розвинених країнах.
Креативний клас активно включений в глобальний світ. Саме він сьогодні створює в розвинених країнах порядок денний, служить зразком для наслідування і формує громадську думку.
Відповідно до теорії Річарда Флоріди та його однодумців- дослідників, на відміну від робочого і обслуговуючого класів, представники творчого класу віддають перевагу не вертикальному просуванню по службових сходаха, а горизонтальному переміщенню і зміні місць роботи на користь найбільш творчої. Також вони вважають за краще моральне і духовне задоволення, а не грошово-матеріальну користь. Для людей цієї групи характерною рисою також є яскраво виражене почуття індивідуальності та особистої свободи.
Серед професій, які мають представники творчого класу: журналісти, письменники, вчені, інженери, артисти, художники, фахівці PR, дизайнери тощо.

КРЕАТИВНА ОСВІТА – освіта, орієнтована на розвиток творчих здібностей людини, на закріплення в його професійній свідомості установки на інновації, що включає аналіз проблем і варіантів діяльності. Така освіта мотивує самостійне осмислення дійсності, самопізнання індивідуальності, перетворення знань в потенціал мислення і саморозвитку.
Креативне освіта орієнтована на утвердження і розвиток мистецтва управління, яке народжується і виявляється лише за певних обставин і в певних умовах освіти.

КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА – наука і мистецтво творчого навчання. Це різновид педагогіки, протиставлений таким видам: педагогіці примусу, педагогіці співробітництва, критичній педагогіці. Креативна педагогіка спонукає учнів вчитися натхненно, ставати творцями самих себе і творцями свого майбутнього.

КРЕАТИВНИЙ ПРОСТІР – це міське середовище, що дозволяє городянину рухатися в особистісному розвитку і творчій самореалізації, відійти від ролі споживача в культурному і духовному житті. Все, що пов’язане з активним науковим, культурним, духовним пізнанням, підпадає під це визначення. І навпаки, більшість форм культурної, освітньої, наукової діяльності, духовного розвитку неможливе без креативних просторів.

КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – це метод управління творчим процесом, орієнтований на вирішення актуальних колективних завдань. Креативний менеджмент заснований на сучасних технологіях творчості і командної роботи.
Завдання креативного менеджменту – управління процесом прийняття творчих рішень в колективі. Метод показує ефективність там, де не «справляються» інші системні стратегії, і є досить актуальним способом поєднання консервативного логічного мислення із законами сучасного менеджменту і польотом творчої фантазії.

Бажаєте долучитися до проєкту «Креативна Країна»? Щоб надіслати ідеї та пропозиції щодо співпраці натисніть кнопку нижче та заповніть форму. Нашою спільною українською цінністю, яка всіх об’єднає, може стати креативне мислення. 

Надіслати ідеї та пропозиції щодо співпраці

Засновник проєкту «Креативна Країна»,
експерт з розвитку креативного мислення,
Віталій Фасоля

Нагору