Публічна оферта. Умови, порядок і терміни надання послуг

Останнє оновлення: 10 серпня 2021 р.

Ця Публічна оферта, надалі – «Оферта», є офіційною публічною пропозицією, про придбання інформаційно-консультаційних послуг, які надає ФОП Фасоля Віталій Володимирович (далі Виконавець), зареєстрованої в м.Києві, реєстраційний номер: 679381, який є засновником культурно-освітнього проєкту «Креативна Країна». Сайт культурно-освітнього проєкту «Креативна Країна» (надалі – «Сайт») знаходиться за адресою — https://creativecountry.org/.

1. ВИЗНАЧЕННЯ, НАВЕДЕНІ В ОФЕРТІ

1.1. Учасник та/або Учасники (в усіх відмінках) – це користувач (потенційний користувач) послуг, які надає Виконавець, на умовах даної Оферти, який надав свої персональні дані та є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем.
Виконавець не здійснює перевірку дієздатності та не несе відповідальності за дії Учасника, які порушують вимоги діючого законодавства.
1.2. Акцепт Публічної оферти – означає повне і беззастережне прийняття даної Оферти.
1.3. Послуги – це Вебінари, Онлайн-курси та/або Індивідуальні консультації, які надаються Виконавцем на умовах даної Оферти.
1.4. Вебінар – онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-майстер-клас або Онлайн-курс (два і більше Вебінарів), що проводяться в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій, виражається у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту шляхом надання Учасникам Персонального посилання на умовах цієї Оферти.
1.5. Посилання на Сайт — буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Виконавця в мережі Інтернет.
1.6. Персональне посилання – персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Учаснику отримати доступ до Вебінару.
1.7. Тренінг — це урок, лекція, майстер-клас або курс, які проводяться в режимі реального часу та виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі Учасників на умовах цієї Оферти.
1.8. Коучинг – це Тренінг, який проводиться з Учасником в індивідуальному форматі на умовах цієї Оферти.
1.9. Пакет учасника – це умовне позначення обсягу послуг в рамках однієї Послуги, що впливає на її вартість. В рамках однієї Послуги Учасники можуть обрати будь-який з Пакетів учасника на Сайті або на умовах даної Оферти.
1.10. Реєстрація Учасника (надалі – Реєстрація в усіх формах) – це надання персональних даних Учасником шляхом заповнення форми на Сайті та/або перехід за Посиланням на Сайт з наступним наданням персональних даних та/або надання персональних даних за телефоном Виконавця та/або іншим способом на умовах даної Оферти.
1.11. Анкета – це паперовий або електронний документ, який при заповненні, підписанні та передачі Виконацю надає Учаснику Тренінгу та/або Коучингу право на отримання Послуг, які надає Виконавець за умовах даної Оферти.

2. ПРАВИЛА УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ

2.1. Для участі у Вебінарі Учаснику необхідно зареєструватися та виконати всі умови даної Оферти.
2.2. Після реєстрації на Вебінар, на вказану Учасником електронну пошту, надалі – «e-mail», перед початком трансляції Вебінару, надійде повідомлення про можливість участі у Вебінарі, що містить Персональне посилання, яке дійсне тільки для одного Учасника, яким воно було отримане, перейшовши за яким Учасник підтверджує факт ознайомлення з умовами даної Оферти, в результаті чого йому надається доступ до сторінки трансляції Вебінару. У разі надання персонального посилання на запис Вебінару, на Учасника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.
2.3. Для участі у Вебінарі Учасники самостійно забезпечують дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютеру або іншого мобільного пристрою.
2.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Вебінарі, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця, в тому числі через невиконання Учасником, в тому числі, але не виключно п. 2.3. цієї Оферти.
2.5. Виконавець має право на свій розсуд визначати дату, час та тему Вебінару, лекторів, тривалість Вебінару, змінювати (переносити) і скасовувати їх, повідомивши Учасника на вказаний при реєстрації контактний e-mail.
2.6. У випадку, якщо Виконавець прийняв рішення про перенесення дати та/або часу Вебінару, Учасники, які замовили відповідний Вебінар, отримують повідомлення про нові дату та/або час, а також Персональне посилання для участі у такому Вебінарі на вказаний Учасником при реєстрації контактний e-mail.
2.7. Виконавець має право не допускати до участі у Вебінарі Учасників, які порушили або не виконали умови цієї Оферти.
2.8. Виконавець залишає за собою право надавати Учасникам Вебінару посилання на запис, проведеного Вебінару (за його наявності) та/або додаткові матеріали, здійснювати після вебінарну підтримку на умовах Пакету Учасника.
2.9. У разі пропуску Учасником Вебінару, в тому числі з причин, незалежних від Виконавця, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що містилася у Вебінарі, в іншій формі. При цьому послуги вважаються наданими належним чином. Виконавець залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного Вебінару (за його наявності) та/або додаткові матеріали.
2.10. За порушення морально-етичних норм та/або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню Вебінару, Виконавець має право на власний розсуд припинити надання доступу такому Учаснику до написання повідомлень під час Вебінару.
2.11. Під час проведення Вебінару Учасники мають право за наявності технічних можливостей ставити питання, які стосуються виключно теми та змісту Вебінару, якщо особа, яка проводить його не повідомить про інший порядок постановки запитань та відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися Виконавцем щодо всього Вебінару або певного часу його проведення.
2.12. По закінченню онлайн-курсу (складається з серії Вебінарів) Учасники, що виконали всі умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, умови п.2.2. даної Оферти, за власним розсудом Виконавця отримують Сертифікати про участь у такому Вебінарі.

3. ПРАВИЛА УЧАСТІ У ТРЕНІНГУ

3.1. Для участі у Тренінгу Учаснику необхідно Зареєструватися та виконати всі умови даної Оферти.
3.2. Заповнення Анкети перед Тренінгом та передача її Виконавцю є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі в Тренінгу.
3.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Тренінгу, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.
3.4. Виконавець має право на свій розсуд визначати дату, час, місце, тему Тренінгу, лекторів, тривалість Тренінгу, змінювати (переносити) і скасовувати його, повідомивши Учасника на вказаний при Реєстрації контактний e-mail.
3.5. У випадку, якщо Виконавець прийняв рішення про перенесення дати, часу та/або місця Тренінгу, Учасники отримують повідомлення про такі зміни.
3.6. Виконавець має право не допускати до участі у Тренінгу Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.
3.7. У разі пропуску Учасником Тренінгу без попередження з Виконавцем, згідно п. 6.1.4. Оферти, в тому числі з причин, незалежних від Виконавця, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що містилася у Тренінгу, в іншій формі. При цьому послуги, які надає Виконавець, вважаються наданими належним чином. Виконавець залишає за собою право надати такому Учаснику Персональне посилання на запис проведеного Тренінгу (за його наявності) та/або додаткові матеріали. На власний розсуд Виконавець має право запропонувати такому Учаснику участь на аналогічному наступному Тренінгу або замінити вид послуги на умовах цієї Оферти.
3.8. За порушення морально-етичних норм та/або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню Тренінгу Виконавець має право на власний розсуд припинити надання Послуг такому Учаснику. При цьому вартість Тренінгу, в ході якого надання послуг було припинено, Учаснику не відшкодовується.
3.9. Під час проведення Тренінгу, Учасники мають право ставити питання, які стосуються виключно теми та змісту Тренінгу, якщо особа, яка проводить його не повідомить про інший порядок постановки запитань та відповідей на них. Такі обмеження можуть встановлюватися Виконавцем щодо всього Тренінгу або його частини.
3.10. Виконавець залишає за собою право надавати Учасникам Тренінгу Персональне посилання на запис проведеного Тренінгу (за його наявності) та/або додаткові матеріали, здійснювати післятренінгову підтримку на умовах Пакету Учасника.
3.11. По закінченню Тренінгу Учасники, що виконали всі умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, умови п. 3.2. даної Оферти, за власним розсудом Виконавця отримують Сертифікати про участь у Тренінгу.

4. ПРАВИЛА УЧАСТІ У КОУЧИНГУ

4.1. Для участі у Коучингу Учаснику необхідно зареєструватися та виконати всі умови даної Оферти.
4.2. Заповнення Анкети перед Коучингом та передача її Виконавцю є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі в Коучингу.
4.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Коучингу, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.
4.4. Виконавець має право на свій розсуд визначати місце, тему Коучингу, його тривалість, лекторів, змінювати (переносити) і скасовувати його, повідомивши Учасника про це.
4.5. Виконавець узгоджує з Учасником дату та час Коучингу, а також можливість їх перенесення за умови попередження Учасником про неможливість бути присутнім в узгоджену з Виконавцем дату та час.
4.6. У разі систематичного пропуску (два та більше разів) Коучингу без завчасного (не пізніше ніж за 12 годин) попередження Учасником про неможливість бути присутнім в узгоджену з Виконавцем дату та час, з причин, незалежних від Виконавця. Виконавець залишає за собою право надати такому Учаснику додаткові матеріали (за наявності) та на власний розсуд запропонувати замінити вид послуги на умовах цієї Оферти. При цьому послуги, які надає виконавець, вважаються наданими належним чином.
4.7. Виконавець має право не допускати до участі у Коучингу Учасника, який порушив та/або не виконав умови цієї Оферти.
4.8. У випадку порушення морально-етичних норм та/або іншої некоректної поведінки Учасника Коучингу, Виконавець має право на власний розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість Коучингу, в ході якого надання Послуги було припинено, Учаснику не відшкодовується.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. Відмовити Учаснику в наданні Послуг на умовах цієї Оферти.
5.1.2. Проводити фото- і відеофіксацію під час надання Послуг, а також використовувати отримані при фото- і відеофіксації матеріали на власний розсуд.
5.1.3. Розробляти на свій розсуд Пакети учасника, тему, програми та тривалість Послуги, визначати їх дату, час, місце, змінювати (переносити) і скасовувати, визначати кількість і склад виступаючих лекторів під час надання Послуги.
5.1.4. На підставі отриманого від Учасника контактного e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Учасника та/або осіб, які залишили свої дані на сайті Виконавця. При цьому у таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.
5.1.5. Залучати до надання Послуги, або її окремих частин, третіх осіб.
5.1.6. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, змінювати правила оплати коштів для надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг, шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті. Нова редакція Оферти набирає чинності з моменту її публікації на Сайті, дата останнього оновлення вказується перед текстом Оферти.
5.1.7. З метою поліпшення якості обслуговування при зверненні до Виконавця по телефону, розмови можуть бути записані. Виконавець може зберігати записи розмов. Виконавець не передає третім особам записи розмов і не використовує їх будь-яким іншим чином. Такі записи є конфіденційною інформацією.

5.2. Обов’язки Виконавця:

5.2.1. Надавати Послуги на умовах цієї Оферти.
5.2.2. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі персональні дані) надані Учасником на виконання умов цієї Оферти у межах діючого законодавства у сфері захисту персональних даних.
5.2.3. Здійснювати консультаційну підтримку Учасників щодо послуг, якы надаэ Виконавець, та умов їх отримання на умовах цієї Оферти.
5.2.4. У повному обсязі повернути грошові кошти Учаснику виключно у випадку повного скасування Виконавцем оплаченої Учасником Послуги.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА. ЗАБОРОНИ ДЛЯ УЧАСНИКА

6.1. Учасник має право:

6.1.1. Звертатися до Виконавця для отримання інформації щодо Послуг, умов їх надання та умов цієї Оферти за телефонами, вказаними на Сайті, та/або через форми зворотного зв’язку та/або поштовим чи іншим повідомленням з 9.00 до 18.00 (за київським часом), крім суботи, неділі та святкових днів відповідно до графіку роботи Виконавця.
6.1.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг, які надає Виконавець, на умовах цієї Оферти.
6.1.3. Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати.
6.1.4. На умовах Оферти перенести отримання повністю оплаченої Послуги на наступну найближчу встановлену Виконавцем дату її надання або погодити з Виконавцем можливість заміни Послуги за умови попередження Виконавця за один робочий день про неможливість отримання Послуги. Таке перенесення можливе лише один раз (крім Коучингу).

6.2. Обов’язки Учасника:

6.2.1. До акцептування Оферти ознайомитись з її чинними умовами.
6.2.2. Виконувати умови цієї Оферти.
6.2.3. Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.

6.3. Учаснику заборонено, якщо не передбачено конкретною Послугою або Пакетом учасника:

6.3.1. Поширювати відео-, аудіозапис Послуги будь-яким способом.
6.3.2. Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, та/або перекладу на інші мови.
6.3.3. В комерційних цілях використовувати отриману від Виконавця інформацію шляхом переказу або поширення знань і основ без попереднього погодження з Виконавцем.
6.3.4. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з Виконавцем.
6.3.5. Чинити дії, спрямовані на порушення умов даної Оферти.
6.3.6. Передавати та/або надавати доступ до Вебінару будь-яким третім особам за виключенням умов даної Оферти.
6.3.7. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, лекторів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного права в залежності від території надання Послуг.
6.3.8. Здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця, інших Учасників та/або третіх осіб.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість Послуг, які надає Виконавець зазначається на Сайті та може змінюватися в залежності від наближення до дати надання Послуги. Інформація про актуальну ціну Послуги зазначається на Сайті.
7.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів через платіжну систему Wayforpay або на поточний рахунок Виконавця.
7.3. Послуга надається Виконавцем після повної, 100 (сто) % її оплати Учасником. Така оплата означає ознайомлення і повну згоду Учасника з усіма умовами Оферти.
7.4. Учасник має право сплачувати вартість Послуг частинами, при цьому за Учасником фіксується вартість Послуги, що діяла на момент здійснення оплати першої частини.
7.5. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця у відповідності із обраним Учасником способом оплати.
7.6. На умовах Оферти, у разі зміни виду Послуги на послугу, що є дорожчою від первинної, Учасник доплачує різницю вартості такої Послуги, а у випадку, якщо сума нової Послуги є дешевшою від первинної, різниця вартості таких послуг стає авансом на наступну Послугу. За погодженням з Виконавцем різниця вартості таких послуг може бути повернута Учаснику.
7.7. На умовах, що будуть проголошені під час надання Послуги, Виконавець може запропонувати акційну ціну (ціну зі знижкою та обмеженим терміном дії пропозиції) на придбання наступної Послуги.
7.8. Перенесення Послуги на умовах цієї Оферти є безкоштовним.
7.9. Виконавець передбачає можливість продажу Подарункових сертифікатів на отримання Послуги, на їх користувачів поширюються всі без винятку умови цієї Оферти як на Учасників.
7.10. Учасники мають можливість отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Виконавця на його власний розсуд.
7.11. Виконавець може проводити безкоштовні Вебінари та Тренінги для Учасників. На такі безкоштовні Вебінари та Тренінги поширюються всі умови даної Оферти.

8. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. Виконавець надає Учасникам можливість відмовитися від Послуг, які надає (онлайн і офлайн програм) і частково повернути їх оплачену вартість відповідно до наступних правил:
8.1.1. Для онлайн-програм повернення грошових коштів можливе, якщо Учасник оформить відповідну заявку на сайті https://creativecountry.org/refundform/ не пізніше ніж після першого заняття з дня старту програми.
8.1.2. Для офлайн-програм повернення грошових коштів можливе, якщо Учасник оформить відповідну заявку на сайті https://creativecountry.org/refundform/ не пізніше ніж за два тижні до старту програми.
8.2. Після оформлення заявки повернення здійснюється протягом двох тижнів, якщо заявка розглянута, та схвалена (для України) або протягом місяця (для інших країн).
8.3. При оформленні повернення утримується сервісний збір і комісія банку за рух грошових коштів в залежності від банківської/платіжної системи.
8.4. У зв’язку з необхідністю бронювання місць на курсах/програмах Виконавець не повертає передоплату за такі курси/програми.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ ТА УЧАСНИКА. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Виконавець не дає Учаснику жодних гарантій, щодо Послуг, що надаються, включаючи (але не обмежуючись): безперебійність, своєчасність, безпеку, безпомилковість, точну відповідність з вирішенням конкретних завдань і умов Учасника.
9.2. Учасник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання послуг, наданих Виконавцем .
9.3. У випадку надання Учасником завідомо неправдивих даних, згідно п. 10.2.3 Оферти, Виконавець відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Учасників не розглядаються.
9.4. У разі порушень у роботи мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Учасника, Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.
9.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Учаснику, в тому числі, але не виключно, в результаті дій чи бездіяльності, надання недостовірних відомостей (інформації) іншими Учасниками.
9.6. Сумарна відповідальність Виконавця за будь-якими позовами та/або претензіями (в тому числі, але не виключно, за невиконання умов Оферти) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Учасником за Послугу, надану Виконавцем.
9.7. Виконавець не є навчальним закладом і не займається будь-якою освітньою (педагогічною) діяльністю. Сертифікати, які видаються Учасникам за результатами отриманих Послуг не є документами, які підтверджують: (1) кваліфікацію, (2) рівень знань (3) отримання професійних знань, (4) навичок, вмінь тощо, а лише підтверджують факт отримання Послуг, наданих виконавцем.
9.8. Учасник, акцептуючи дану Оферту, приймає на себе також ризики неотримання прибутку і ризики можливих збитків, пов’язаних з використанням інформації отриманої Учасником під час надання Послуг Виконавцем.
9.9. Виконавець не несе відповідальності за неотримання результату, отримання результату нижче очікувань Учасника, оскільки успішність використання Учасником отриманої інформації залежить від багатьох невідомих Виконавцеві факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Учасника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик.
9.10. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника. Зміст Послуги представляє приватні думки лекторів, які можуть не збігатися з думкою Виконавця або Учасника.
9.11. За жодних умов і обставин Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань та інформації, одержаної Учасником під час Послуги та переданої їм, а також за прийняті рішення та/або Учасниками та/або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Учасниками під час надання Послуги Виконавцем.
9.12. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності перед Учасником та/або перед будь-якою третьою особою за будь-якої прямі та/або непрямі збитки, заподіяні в результаті будь-якого використання інформації з Сайту або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з Сайту, що виникли у зв’язку з доступом, використанням або неможливістю використання Сайту; інформації, одержаної від Виконавця під час надання будь-якої Послуги, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової діяльності, відрахування з навчальних закладів, за будь-яку упущену вигоду, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних у інформаційних системах Учасників та інше, що виникли, під час надання будь-якої Послуги.
9.13. Виконавець не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). У разі настання для Виконавця форс-мажорних обставин, він не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх настання повідомляє про це на Сайті.
9.14. Усі спори, що виникають з даної Оферти або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Учасником.
9.15. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом, відповідно до чинного процесуального законодавства України.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Виконавцем та Учасником, в тому числі, але не виключно, інформація про Виконавця та його діяльність, Учасників, третіх осіб, технології.
10.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:
10.2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець.
10.2.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою надання Послуг, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
10.2.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.2.2. цієї Оферти, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, рід занять, професія, анкетні дані, адреса реєстрації.
10.2.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
10.2.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.2.2. цієї Оферти. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
10.2.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом всієї діяльності, яку здійснює Виконавець, після чого вони будуть знищені Виконавцем у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.2.2. цієї Оферти, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
10.2.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово надіславши Виконавцю запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги.
10.2.8. Учасники володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
10.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Учасник надає згоду Виконацю на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані у п.10.2.3 цієї Оферти.
10.3. Учасники мають право на отримання Послуги тільки у випадку, якщо ними було дотримано всі вимоги цієї Оферти.
10.4. Інформування Учасників здійснюється в порядку, передбаченому п. 5.2.3. цієї Оферти.
10.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та/або питань, неврегульованих нею, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.
10.6. У разі відмови Учасника від отримання ним Послуги, будь-які претензії Учасника з цього приводу не приймаються і не розглядаються Виконавцем.
10.7. Учасник отримує Послуги відповідно до умов цієї Оферти лише після виконання всіх обов’язкових умов допуску Учасника до отримання Послуги.
10.8. Проїзд до місця отримання Послуги і в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати пов’язані з отриманням Послуги та будь-які інші витрати Учасника оплачуються самим Учасником.
10.9. Оферта затверджена Виконавцем та діє протягом тривалості надання Послуг.

Нагору