Матеріали

Наукові публікації на тему креативності, написані в Україні

Активізуємо креативність на уроках словесності / Калюжна О. І., Осьмиговичі, 2012р.
• Визначення соціальної креативності особистості / Козляковський П. А.
• Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / ред.Носко М.О., Чернігів, 2015р.
• Вплив професійних співтовариств на обмін знаннями / Вартанова О.В., Безсмертна В.В., Луганськ, 2012р.
• Диференціація при здійсненні креативного розвитку дошкільників / Конференція, Черкаси, 2010р.
• Застосування креативних методів навчання / Сергєєва В.Є., Луганськ.
• Инновации в риск-менеджменте / Одаренко О.В., Херсон, 2014р.
• Інноваційний Менеджмент / Микитюк П.П., Тернопіль, 2006р.
• Інноваційний потенціал практики у забезпеченні творчої спрямованності професійної діяльності майбутнього педагога / Куліненко Л., 2014р.
• Креативний клас як провідна група сучасного суспільства / Сакало О.Є., Полтава, 2015р.
• Креативний менеджмент / Методічні рекомендації, Рівне, 2014р.
• Креативний менеджмент / Свидрук І.І., Київ, 2012р.
• Креативний менеджмент в системі менеджменту підприємства / Підкамінний І. М., Самокиш О.В., Суми, 2012р.
• Креативний менеджмент запорука сучасного ефективного управління / Продіус О.І., Одеса, 2012р.
• Креативний менеджмент як підгрунтя розвитку креативних працівників підприємства / Вартанова О.В., Шестер І.В., Донбас, 2013р.
• Креативний педагог частина 4 / рец. Щербій Н.І, Київ, 2016 р.
• Креативний потенціал майбутнього вчителя як педагогічна проблема / Шадріна А.В.
• Креативний розвиток дітей дошкільного віку / Чепур О.С., Ужгород.
• Креативні засади інноваційної культури / Мурована Н., Севастополь, 2013р.
• Креативні індустрії теоретично-методологічні підходи вивчення / Галахова Т.О., Київ, 2014р.
• Креативні методи навчання та їх застосування при вивченні ділової іноземної мови / Іщенко Т. М., Кузьменко Д.В., Київ.
• Креативність викладача як необхідна складова інноваційного навчання / Журавльова Л. В., Філоненко М. В., Харків.
• Креативність і творчість. Сучасний контент / Ткаченко Л.І., Київ, 2014р.
• Креативність людини в сучасному освітньому просторі / Утюж І. Г., Київ.
• Креативність освіти в радіоелектроніці / Зіньковський Ю.Ф., Мірських Г.О.,2007р.
• Креативність персоналу як важливий чинник інноваційного розвитку підприємства / Процак К.В., Просович О.П., Львів, 2011р.
• Креативність та інноваційність як складові нового вектора управління підприємством / Кліпкова О. І., Львів, 2015р.
• Креативність та формування творчої особистості / Скубій І. В., Харків
• Креативність у підприємницькій діяльності / Ткачук О.М., Вінниця, 2015р.
• Креативність учителя як чинник розвитку педагогічної творчості / Павленко В.В., Житомир, 2015р.
• Креативність як критерій людиномірності особистості зростання субєктів навчального процесу / Терещенко С., Мелітополь, 2015р.
• Креативність як невідємний компонентінтелектуального розвитку творчої особистості в процесі навчання у вищих навчальних закладах / Нікітюк О.Б., Євсюков О.Ф., Харків, 2010р.
• Креативність як ознака сучасної медіааудиторії / Гвоздєв В., Луганськ, 2014р.
• Креативність як основа розвитку конкурентноспроможної національної економіки / Осаул А.О., Запоріжжя, 2012р.
• Креативність як провідний принцип побудови освітнього середовища у вищому навчальному закладі / Ярошинська О., 2010р.
• Креативність як складова ефективного управління / Мала М. Т., Львів, 2011р.
• Креативність як складова національного виховання дітей дошкільного віку / Антипець О.О., 2015р.
• Креативність як характеристика професіоналізму вчителя / Решетнікова Г. Б., 2009р.
• Креативность в научно-образовательных процессах / Ганчеренок И. 2010р.
• Культурний простір сучасного міста як цивілізаційний вибір / Фесенко Г., Харків
• Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку креативної економіки / Киризюк С. В., Київ, 2014р.
• Місто й оновлення / Шліпченко С., Тимінський В., Макаренко А., Малес Л., Тищенко І., 2013р.
• Мотивація креативності новаторів / Ястремська О. М., Бардадим О.І., Харків, 2013р.
• Особливості взаємозвязку креативності з когнітивними та особистісними характеристиками студентів / Василькевич Я.З., Київ., 2012р.
• Особливості впливу соціокультурного середовища на розвиток креативності / Василькевич Я. З., Київ., 2012р.
• Педагогічна система формування креативності майбутніх учителів філологів у процесі фахової підготовки / Потієнко М.О., Луганськ
• Перспективи розвитку сільських територій в умовах становлення креативної економіки / Осташова В.О., Полтава
• Психологічний аналіз креативності як важливої професійної якості майбутнього технолога / Шевченко Н.Ф., Желтова М.О., Запоріжжя, 2015р.
• Психологічні аспекти креативност / Михида С., Кіровоград.
• Психологічні засади проблеми креативного потенціалу / Шадріна А. В., Харків, 2010р.
• Психологічні особливості розвитку профейсіної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю / Фурман А. В., Шандрук С.К., Тернопіль.
• Розвиток вокальних здібностей вихованців в умовах креативної педагогіки / Ніколаєнко С.В., 2006р.
• Розвиток креативних індустрій регіональний вимір / Вахович І., Чуль О., Луцьк, 2014р.
• Розвиток креативного мислення учнів на уроках правознавства / Брижань І.А., Комсомольськ, 2015р.
• Розвиток креативності майбутнього вчителя початкової школи як необхідного інструментарію для роботи з обдарованними учнями / Павлюк Р.О., Київ.
• Розвиток креативності у дітей дошкільного віку / Токаренко Н.М., Полтава.
• Розвиток творчих здібностей молодших школярів через інноваційні технології / Семенюта О.І., 2013р.
• Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів як основи креативної особистості / Антипець В.П., Артюх М.С., 2015р.
• Розвиток творчої уяви дошкільників як умова формування креативності.
• Роль загальноправових навчальних дисциплін у формуванні креативного потенціалу майбутнього вчителя / Шадріна А.В., 2013р.
• Роль креативних регіонів у підвищенні міжнародної конкурентноспроможності країн в умовах глобалізації / Брикова І., Київ, 2011р.
• Роль креативності та творчих здібностей у професійному становленні майбутніх практичних психологів / Шандрук С.К., Тернопіль.
• Роль креативності у комунікабельному просторі / Мілушина М.О., Мелітополь.
• Синектика як метод активізації творчого мислення персоналу / Ястремська О.М., Сиваш Ю.М., Харків, 2014р.
• Специфіка креативності в структурі професійного мислення практичного психолога / Вовк М.В., Київ.
• Становлення креативного сектору глобальної економіки / Дорошенко О.С., Київ, 2014р.
• Структура креативних здібностей / Савченко-Галушко Т.О., Київ.
• Сутність креативних технологій на сучасному етапі економічного розвитку / Бокій В.І., Павлов В.В., Київ, 2012р.
• Сутність поняття креативності проблеми та пошуки / Антонова О.Є., Житомир, 2012р.
• Сутність та структура креативності / Шадріна А.В., 2013р.
• Творческое мышление — основа успешного управления / Долгарев А.В., Мирошниченко І.С.,Харьков, 2014г.
• Телеологічні підходи до корпоративного управління творчість та креативність / Шапошников К.С., Херсон, 2010р.
• Технології розвитку креативності майбутніх учителів філологічних спеціальностей під час реалізації комунікативно-креативного підходу / Решетнікова Г.Б.
• Технологія розвитку креативності / Шрагіна Л.,Київ, 2010р.
• Фактори розвитку креативності студентів / Подорожна І.В.
• Філософські засади вивчення поняття “Креативний потенціал особистості” / Шадріна А.В.
• Формирование креативной компетенции в высшей школе понятие и особенности содержания / Быстрова Ю.В., 2014р.
• Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві / Божидарнік Т., Василик Н., Луцьк, 2015р.
• Формування компетенцій інноваційних працівників / Вартанова О.В., Луганськ, 2011р.
• Формування креативного мислення учнів початкових класів на уроках математики / Жигайло О., Гайда С., Дрогобич.
• Формування креативності як основи для розвитку інтелектуального потенціалу господарських систем / Козьмук Н.І., Кліпкова О.І., Львів, 2016р.
• Формування стратегічних орієнтирів креативного регіонального розвитку на основі кластерного аналізу. / Вахович І. М., Чуль О. М., Луцьк, 2014р.

ЗАВАНТАЖИТИ

Нагору