Креативність в Україні

Проєкт «Креативна Країна» — вивчення, розвиток та популяризація креативного мислення в Україні

«Креативна Країна» – це культурно-освітній проєкт, спрямований на вивчення, розвиток та популяризацію креативного мислення в Україні. Ми переконані в тому, що креативність може стати тією цінністю, яка об’єднає українське суспільство.

Креативність (англ. create – створювати) – це здатність людини створювати принципово нові ідеї, знаходити оригінальні рішення, відхилятися від традиційних схем мислення, здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем.

Креативність – це головна навичка людини в 21 столітті! Креативна економіка, креативні міста, креативні індустрії, креативне мислення, креативні простори, креативний менеджмент, креативний клас – нові поняття в нашій країні, але добре відомі в інших розвинених країнах світу.

Місія проєкту: шляхом поширення технологій креативного мислення формувати в Україні культуру креативного мислення, сприяти розвитку України як інноваційної креативної країни, в якій все має бути організовано для розкриття та розвитку творчого потенціалу людини!

Мета проєкту: сформувати в Україні мережу ініціатив з дослідження, вивчення, розвитку та популяризації креативного мислення, закласти фундамент для подальшої розбудови інноваційної успішної країни.

Актуальність проєкту

Економічна криза, пандемія COVID19, глобалізація, четверта промислова революція та скорочення робочих місць, екологічна, культурна, політична, соціальна, духовна кризи — все це реалії, в яких ми з вами зараз живемо. Світ, до якого ми звикли, тріщить по швах.
На думку експертів, автоматизація виробництва відбувається набагато швидше, ніж очікувалося. І на тлі пандемії цей процес лише прискорився. COVID-19 показав нам, що наші старі системи більше не підходять для XXI століття. Наразі — історичний момент, час не тільки для боротьби з вірусом, а й для формування систем для посткорони.

Для виходу з глобальної системної кризи людству потрібні нові цінності, новий світогляд, нові алгоритми мислення. Розвиток культури креативного мислення в цьому контексті є як ніколи актуальним та корисним для розвитку суспільства та виходу з кризи.
Культура креативного мислення в Україні

Культура мислення на основі креативності та любові може допомогти українському суспільству вийти на новий рівень розвитку.
Культура креативного мислення — це сукупність знань, технологій та традицій в суспільстві, які дозволяють людині розкривати свій творчий потенціал, бути ефективними в умовах світу, який постійно змінюється і при цьому бути в гармонії з собою та навколишнім середовищем.

Також, це спосіб зняття протиріччя між традиційною культурою, яка базується на досвіді минулого, та технологіями, які постійно змінюються. Це синтез досвіду минулих поколінь та кращих світових напрацювань в області розвитку креативного мислення.

Креативність, ментальність та любов

Бути в гармонії зі всесвітом, цільно взаємодіяти з його живим організмом, жити у відповідності з совістю — чи можливо це в умовах сучасного суспільства? Гадаємо, що так, якщо займатися улюбленою справою та вивільняти свій творчий потенціал.

Основою світогляду сучасного українця може бути любов, практичним проявом якої є креативність та розкриття творчого потенціалу. Уявіть, яких темпів розвитку може досягти країна, в якій основою ментальності народу є креативність та любов. Креативність — здатність створювати принципово нове, та любов — енергія творення, згідно з К.Юнгом — найпотужніший всепереможний фактор у житті людини.

За цих умов креативність може стати інструментом становлення інноваційного майбутнього, про яке мріє кожен українець, майбутнє без війни, без бідності, майбутнє, в якому ми будемо жити в успішній заможній країні і пишатимемося цим. Але для цього потрібно боротися…

З ким або чим доведеться вести боротьбу? З найпідступнішим ворогом, тому що він знаходиться в нас самих, і ім’я йому — шаблонне мислення (обмежене рамками), це деструктивні звички, програми та переконання, основою яких є прихований страх.
Ми маємо навчитися жити, мислити і діяти по-новому, а допоможе нам в цьому розвиток креативного мислення.

Поширення технологій креативного мислення в Україні

Технології креативного мислення — це різноманітні методики, техніки та системи генерації принципово нових ідей, знаходження оригінальних рішень та нестандартних розв’язків проблем. До таких можна віднести метод стільців Уолта Діснея, метод капелюхів Едварда Де Боно, метод синектики, інверсії, аглютинацій, фокальних об’єктів, відомих людей, казкових персонажів, метод Сальвадора Далі, метод Scamper, метод Чому, Мудборт, метод ментальних карт та багато інших. Також існують комплексні системи розробки креативних рішень, такі як: “Дизайн мислення” та наша вітчизняна “Теорія розв’язання винахідницьких задач”.

Поширювати в Україні знання стосовно використання таких технологій, залучити українців до глибокого вивчення теми креативності, розкрити особливості нейропсихології креативного мислення, створити умови для формування ініціатив з дослідження та розвитку креативного мислення в різних регіонах України — це завдання, які стоять перед нашим проєктом.

Стратегія розвитку проєкту «Креативна Країна»

В стратегії розвитку проєкту ми визначаємо 4 напрямки діяльності:
1. Розвиток інформаційної інфраструктури проєкту (підтримка наших інформаційних каналів та їх покращення, залучення нових підписників, популяризація креативного мислення в Україні);
2. Проведення навчань, тренінгів та консультацій з розвитку креативного мислення.
3. Розвиток методологічної бази, перевірка методик на практиці, збір цікавих кейсів від учасників навчань та наших партнерів, проведення досліджень.
4. Налагодження міждисциплінарних та міжнародних зв’язків в сфері розвитку креативного мислення.

Долучайтеся до проєкту! Нашою спільною українською цінністю, яка всіх об’єднає, може стати креативне мислення.

Щоб долучитися до проєкту тисніть кнопку нижче та дізнайтеся деталі.

Долучитися до проєкту «Креативна Країна

Надіслати ідеї та пропозиції щодо співпраці

Засновник проєкту «Креативна Країна»,
експерт з розвитку креативного мислення,
Віталій Фасоля

Нагору