Креативність в Україні

Проєкт «Креативна Країна» — вивчення, розвиток та популяризація креативного мислення в Україні

«Креативна Країна» – культурно-освітній проєкт, спрямований на вивчення, розвиток та популяризацію креативного мислення в Україні. Ми переконані в тому, що креативність може стати тією цінністю, яка об’єднає українське суспільство та допоможе нашій країні вийти на новий рівень свого розвитку.

Креативність – це здатність людини створювати принципово нові ідеї, знаходити оригінальні рішення, відхилятися від традиційних схем мислення, здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем.

Креативність – це головна навичка людини у 21 столітті! 

Місія проєкту — сприяти розвитку та поширенню культури креативного мислення в Україні, задля того, щоб наша країна стала світовим лідером у галузі креативності та інновацій, а українське суспільство — стало взірцем культурного та духовного розвитку.

Культура креативного мислення — сукупність знань, технологій та традицій в суспільстві, які дозволяють людині розкривати свій креативний потенціал, бути ефективними в умовах світу, який постійно змінюється і при цьому бути в гармонії з собою та навколишнім середовищем.
Також це спосіб зняття протиріччя між традиційною культурою, яка базується на досвіді минулого, та технологіями, які постійно змінюються. Це синтез досвіду минулих поколінь та кращих світових напрацювань у сфері розвитку креативного мислення. 
Культура мислення на основі креативності та любові може допомогти українському суспільству вийти на новий рівень розвитку.

Наша візія України

Культура креативного мислення стає важливою складовою ідентичності українського народу, в результаті чого Україна стає світовим лідером у галузі креативності та інновацій.
В Україні сформовано унікальне креативне середовище, що стимулює розвиток творчого потенціалу кожної людини в країні. В суспільстві поширеною практикою стає культура співпраці та колективної творчості. Основою світогляду сучасного українця стає любов, практичним проявом якої є креативність та розкриття творчого потенціалу.
Для забезпечення доступу до найсучасніших технологій та інструментів розвитку креативності у кожному регіоні України створено навчально-дослідні креативні центри. Креативне мислення стає важливою складовою освіти в Україні. Держава заохочує та підтримує талановиту молодь, що розвиває креативне мислення.
В країні створено креативну екосистему, яка сприяє розвитку нових бізнес-ідей та технологій. Створено мережу інноваційних стартапів, що базуються на креативності та новаторстві.
В країні розгортається культурна революція, що відбувається завдяки активному використанню креативності у всіх сферах життя. Стрімкий розвиток інновацій та консолідація суспільства приводять до українського економічного дива. 

Наші цінності:

1. Креативність та творчість — це ключові складові успіху та інноваційного розвитку суспільства. Ми прагнемо сприяти розвитку креативності учасників наших заходів та стимулювати їх творчі здібності.
2. Інноваційність та екологічна свідомість — проєкт пропагує використання інноваційних технологій та підходів, що сприяють сталому розвитку та екологічній свідомості.
3. Взаємодія та співпраця — проєкт спрямований на створення сприятливого середовища для взаємодії та обміну досвідом між учасниками з різних галузей та напрямків.
4. Культурна спадщина та національна ідентичність — проєкт спрямований на збереження та розвиток культурної спадщини та національної ідентичності, шляхом оновлення, підтримки та просування українських традицій та історії.
5. Відкритість — ми відкриті для нових ідей та поглядів, і створюємо безпечне та підтримуюче середовище для вільного вираження та обміну ідеями.
6. Практичний підхід  тренінги та заходи проєкту орієнтовані на конкретні реальні проблеми та завдання, які можна вирішити за допомогою креативного підходу.

Цілі проєкту «Креативна Країна»:

1. Сприяти формуванню культури креативного мислення в Україні.
2. Розвивати креативність, як ключову компетенцію для розвитку українського суспільства.
3. Підвищити рівень креативної грамотності серед населення України.
4. Залучати креативних спеціалістів до розвитку різних галузей, таких як бізнес, освіта, культура, державне управління та ін.
5. Сприяти формуванню креативного підходу до вирішення соціальних проблем.
6. Залучати увагу національних та міжнародних ЗМІ до важливості розвитку культури креативного мислення в Україні.
7. Організація конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з метою популяризації креативного мислення в Україні.
8. Розробка та впровадження нових методик та підходів для підвищення рівня креативності серед населення України.

Актуальність проєкту

Економічна криза, пандемія COVID19, глобалізація, четверта промислова революція та скорочення робочих місць, екологічна, культурна, політична, соціальна, духовна кризи — все це реалії, в яких ми з вами зараз живемо. Світ, до якого ми звикли, тріщить по швах.
На думку експертів, автоматизація виробництва відбувається набагато швидше, ніж очікувалося. І на тлі пандемії цей процес лише прискорився. COVID-19 показав нам, що наші старі системи більше не підходять для XXI століття. 
Для виходу з глобальної системної кризи людству потрібні нові цінності, новий світогляд, нові алгоритми мислення. Розвиток культури креативного мислення в цьому контексті є як ніколи актуальним та корисним для розвитку суспільства та виходу з кризи.

Креативність, ментальність та любов

Бути в гармонії зі всесвітом, цільно взаємодіяти з його живим організмом, жити згідно з совістю — чи можливо це в умовах сучасного суспільства? Гадаємо, що так, якщо займатися улюбленою справою та вивільняти свій творчий потенціал.

Основою світогляду сучасного українця може бути любов, практичним проявом якої є креативність та розкриття творчого потенціалу. Уявіть, яких темпів розвитку може досягти країна, в якій основою ментальності народу є креативність та любов. Креативність — здатність створювати принципово нове, та любов — енергія творення, згідно з К.Юнгом — найпотужніший всепереможний фактор у житті людини.

За цих умов креативність може стати інструментом становлення інноваційного майбутнього, про яке мріє кожен українець, майбутнє без війни, без бідності, майбутнє, в якому ми будемо жити в успішній заможній країні і пишатимемося цим. Але для цього потрібно боротися…

З ким або чим доведеться вести боротьбу? З найпідступнішим ворогом, тому що він знаходиться в нас самих, і ім’я йому — шаблонне мислення (обмежене рамками), це деструктивні звички, програми та переконання, основою яких є прихований страх.
Ми маємо навчитися жити, мислити та діяти по-новому, і допоможе нам в цьому розвиток креативного мислення.

Поширення технологій креативного мислення в Україні

Технології креативного мислення — це різноманітні методики, техніки та системи генерації принципово нових ідей, знаходження оригінальних рішень та нестандартних розв’язків проблем. До таких можна віднести метод стільців Уолта Діснея, метод капелюхів Едварда Де Боно, метод синектики, інверсії, аглютинацій, фокальних об’єктів, відомих людей, казкових персонажів, метод Сальвадора Далі, метод Scamper, метод Чому, Мудборт, метод ментальних карт та багато інших. Також існують комплексні системи розробки креативних рішень, такі як: “Дизайн мислення” та наша вітчизняна “Теорія розв’язання винахідницьких задач”.

Поширювати в Україні знання стосовно використання таких технологій, залучити українців до глибокого вивчення теми креативності, розкрити особливості нейропсихології креативного мислення, створити умови для формування ініціатив з дослідження та розвитку креативного мислення в різних регіонах України — це завдання, які стоять перед нашим проєктом.

Долучайтеся до проєкту! Нашою спільною українською цінністю, яка всіх об’єднає, може стати креативне мислення.

Сподобалося те що ми робимо?

Підтримайте нашу ініціативу фінансово. Для цього Ви можете натиснути кнопку нижче.
Ми не маємо постійного фінансування, тому будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу. 
Всі зібрані кошти підуть на розвиток проєкту «Креативна Країна», підтримку нашого сайту та поширення культури креативного мислення в Україні.

Підтримати нашу діяльність фінансово (надіслати donation)

Бажаєте поділитися своїм баченням поширення культури креативного мислення в Україні?
Тисніть кнопку нижче та заповніть форму зворотного зв’язку.

Надіслати ідеї та пропозиції щодо співпраці

Засновник проєкту «Креативна Країна»,
експерт з розвитку креативного мислення,
Віталій Фасоля

Нагору