Блог проєкту «Креативна Країна»

Креативність або чому люди здатні творити?

Здатність людини до творчості проявляється у всіх сферах життя, виявляючи себе як у дрібницях так і у великих звершеннях цивілізації! Вміння генерувати ідеї – єдине чого досі не вміють машини, успішні люди це творчі особистості, які вміло проявили свою креативність у різних сферах життя суспільства.

Проте досі незрозумілими залишаються механізми створення нового “у головах” людей. Вчені не знають яким чином працює мозок, вони розібрали його до молекул і “не побачили” як люди думають…

Загадка людського розуму.

Сучасна психологія розглядає людину як багатогранну істоту, з розвиненими почуттями, багатим емоційним інтелектом та природнім потягом до добра. Гуманістична психологія розкриває потреби людини у руслі альтруїстичної ідеї гармонічного всесвіту та природи.

Проте звідки ж береться творчість або креативність? Чому люди здатні творити? Навіщо їм це потрібно і як це відбувається? На ці питання досі не має остаточної відповіді. Вчені розходяться у думках. Психологи, філософи, математики і навіть фізики останні десятиліття “бються” над грандіозною загадкою: що таке “розум”? і чому люди розумні? Розв’язок проблеми походження креативності лежить у площині найширших і найбільш глибоких філософських та психологічних досліджень пояснення розумності.. Науковці не знають як думає людина, інакше вони б уже давно створили штучний інтелект 🙂

Проте чи справді науковці нічого не знають?

Дещо їм таки відомо, тож у цій статті, я постарався зібрати усі ключові наукові точки зору стосовно походження креативності або творчості…

Дж.Гілфорд і П. Торренс розглядають проблему виникнення креативності у найширшому контексті, вважаючи що здатність творити – це властивість свідомості, тож її розв’язання необхідно шукати у дослідженні проявів людської свідомості.

Гілфорд і Торренс: походження креативності у свідомості людини

Гілфорд і Торренс: походження креативності у свідомості людини

Дана точка зору не дає чіткого пояснення що таке креативність, зате вона переорієнтовує проблему виникнення творчості у виключно психологічне русло. Гілфорд і Торренс ігнорують такі категорії, як потреби людей, творчість, як діяльність та підсвідоме, тому їхня точка зору окрім визнання знайшла чималу критику в наукових колах.

Численні дослідження свідомості людини довели, що розв’язати дану проблему неможливо оперуючи звичними науковими методами спостережень та експериментів.

Відомий британський фізик С. Хокінг підходить до вирішення загадки походження свідомості найпростішим чином: “Всесвіт такий, тому що якби він був інакший, нас би не було”. В історію науки припущення Хокінга ввійшло як “слабкий антропний принцип”. Вчений згадує про нього у своїй книзі “Коротка історія часу”.

Зовсім інший підхід до розв’язання проблеми походження креативності запропонував Ф. Баррон:

Креативність – це внутрішній процес, який спонтанно продовжується в дії

Ф. Баррон: Креативність – це внутрішній спонтанний процес у дії

Ф. Баррон: Креативність – це внутрішній спонтанний процес у дії

Ідея Баррона полягала у тому, що креативність – це не властивість свідомості, а діяльність або процес. Творчість спонтанна, не завжди націлена на конкретний результат, зумовлюється як потребами так і різного роду суб’єктивними чинниками. Люди творять тому, що вони діють і діють тому що творять.

Ключовими поняттями теорії Баррона є уява і символ. Уява, як здатність відтворювати або конструювати у думках певні події. Символ – як синтез образів явищ, предметів чи подій в уяві. Взаємодія символу та уяви і є творчістю.Таким чином, креативність, за Барроном, це символізація дійсності в уяві.

Діяльнісний підхід Ф. Баррона до пояснення походження креативності грунтується на внутрішній спонтанності людської особистості. Критика ідеї вченого базується на тому, що не завжди діяльність спричиняє креативність. Спонтанність душі людини – не єдине джерело творчого натхнення…

Вам досі цікава моя стаття? Дякую! Далі буде ще цікавіше…:)

Р. Стенберг підхопив ідею “символа” Ф. Баррона і зробив її ключовою у своїй теорії походження креативності. Стенберг розробив власну концепцію виникнення творчості!

Креативність за Стенбергом – це здатність створювати «продуктивні метафори»

Стернберг: креативність це продуктивна метафора.

Стернберг: креативність це продуктивна метафора.

В загальному під метафорою розуміється “поєднання непоєднуваного”. Предмети дійсності наділяються властивостями, які їм зовсім не притаманні. Дійсно, якщо більшість геніальних ідей, які коли не будь виникали в голові людини були власне поєднанням того, що вважалось непоєднуваним або неможливим.

Продуктивність метафори пояснюється тим, що творчість завжди націлена на певний результат. Таким чином, за Стернбергом, креативність – це процес наділення предметів дійсності не притаманними їм властивостями, зумовлений необхідністю вирішення певного завдання або задоволення деякої потреби.

Теорія Стернберга не суперечила жодні із наведених вище концепцій, а також вона чітко і детально пояснювала причини виникнення креативності! Проте науковий світ не може без критики! Інакше навіщо потрібна наука, якщо людина володіє “досконалою теорією”..:)

Продуктивні метафори Стернберга і Символ Ф. Баррона піддались критиці в наукових колах через те, що ці теорії не враховували фізіологічні причини перебігу процесу творчості. Дані теорії дали лише загальну характеристику поняттю креативності – синтез дійсності в уяві людини.

Метафора Стернберга і Символ Баррона

Метафора Стернберга і Символ Баррона

Яким же чином відбувається процес зародження нової ідеї? Чому деякі люди здатні творити геніальніші ідеї за інших людей? Невже ми сприймаємо символи і будуємо продуктивні метафори з різною “продуктивністю”? – Очевидно, що ні! Всі люди живуть в одному світі і переживають відносно однакові події…

Вчені спробували пояснити виникнення ідей у наших головах за допомогою теорії Фрейда про несвідоме і свідоме. Свідоме – логічне, таке що упорядковує, розуміє. Несвідоме – алогічне, хаотичне, не розуміюче.

Всі ідеї спочатку перебувають у неусвідомленому стані: людина знає “щось є”, але не може описати це щось… тоді виникає потреба зрозуміти, після чого ідея набуває чітких обрисів (відбувається усвідомлення ідеї). Творчість це процес “міграції інформації” із несвідомого у свідоме.

Креативність, як взаємодія свідомого і несвідомого

Несвідоме алогічне, тільки в неусвідомленому стані ідеї можуть поєднувати “непоєднуване”, створювати продуктивні метафори чи проявлятись у формі символів. Оскільки несвідоме – це наші звички, емоції та стереотипи, тож креативність – вихід “за рамки”, подолання стереотипів, робота із семантикою понять. Вперше дана ідея була запропонована Р. Медніком.

Тепер трішки філософії та релігії…було не розумно дати слово науці і забути, що не вона одна прагне пояснити цей світ 🙂

Акт створення вперше здійснив Бог. Саме Він творець усього… Тоді виникає питання: чому Він створив нас розумним? – Це єдине питання на яке не відповіла релігія. Філософи спробували розгадати цю загадку. Видатний німецький класик Гегель запропонував найгеніальніше вирішення проблеми:

«Бог – самотній, Він хотів пізнати себе, тож Він створив людей, собі подібних, таких щоб Вони зрозуміли себе і тим самим зрозуміли Його. Першою була ідея! Бог – єдиний, до створення всесвіту не існувало нічого, окрім нього самого, тож очевидно перша ідея, яка могла виникнути – це ідея “Пізнати себе!”».

Р. Декарт, у свій час, довів “я існую тому що мислю”. Творчість – це пізнання! Пізнаючи світ, ми творимо.

Креативність можна розуміти, як експериментальне пізнання дійсності.

Творчість – це діяльність душі

Творчість – це діяльність душі

Деякі “мудреці” розглядають креативність з точки зору потреб людини. Ми творимо, тому що хочемо:) Тоді креативність – це результат прагнення “прорватись” крізь хаос до “зірок”, наслідок помилок у минулому…

Креативність це також взаємодія несвідомого з підсвідомим! Творчість – це усвідомлений вияв прагнень нашої душі. Будь-який митець переживає результат своєї творчості надзвичайно емоційно. Його творіння – це завжди унікальність, завжди щось нове.. Ми створені за образом Бога, тому що можемо творити. Моя власна точка зору 🙂

Креативність – це наслідок поєднання потреби та емоції!

Людина творить в момент коли нейронні імпульси правої півкулі, які виражають певну емоцію або потребу, починають домінувати!
В цей момент у лівій півкулі формується усвідомлене рішення проблеми. Це рішення є ідеєю.

Креативність – це експеримент, спроба випробувати дійсність. Ідеї завжди виникають несподівано! Можливо Бог також вирішив створити світ цілком “несподівано”. Тоді все що нас оточує – найбільш неймовірне чудо в історії всесвіту. Уявіть що Ви самотні, абсолютно самотні, Ви ніколи нічого не бачили, у Вашому досвіді немає ні одного спогада.. ви просто є і все… Хіба у таких умовах може виникнути нова ідея? Звісно, що ні! Нам щоб творити потрібен досвід і знання! Бог творить без досвіду і знань, тим то Він і Бог.

Дякую за увагу! Сподобалась стаття? Пишіть коментарі, пропонуйте власні ідеї і творіть, творіть, творіть…

Автор: Федорчак Олексій (e-mail: atilla3@ukr.net; VK: https://vk.com/id57583193). Запрошую до дискусії!

Джерело: http://pca.com.ua/trade_enterpreneurs/kreativnist-abo-chomu-lyudi-zdatni-tvoriti/

[:]
Натисніть на коментар

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Нагору