Про проєкт «Креативна Країна»

Креативність – головна здібність людини в 21 столітті

Економічна криза, пандемія COVID19, глобалізація, безробіття, екологічна, культурна, політична, соціальна, духовна кризи — все це реалії, в яких ми з вами зараз живемо. Світ, до якого ми звикли, тріщить по швах.
Ми з вами живемо в умовах четвертої промислової революції. Це масове впровадження кібернетичних систем у виробництво і обслуговування щоденних людських потреб, зокрема побутових, праці й дозвілля.
На думку експертів, автоматизація виробництва відбувається набагато швидше, ніж очікувалося. І на тлі пандемії цей процес лише прискорився.
Зміни охоплюють найрізноманітніші аспекти життя: ринок праці, життєве середовище, політичні системи, технологічний уклад, людську ідентичність та інші. Це веде до безпрецендентного скорочення робочих місць, розширення прірви між багатими і бідними, зростання соціальної напруги та перебудови архітектури світу.

В новому складному світі:
– Не буде професій, навички для яких можна отримати в юному віці і в подальшому не перенавчатися.
– Не буде простої роботи, яка передбачає виконання рутинних операцій на конвеєрі.
– Не буде лінійної (пірамідальної) ієрархії.
– Не буде чітких меж між особистим і робочим часом.
– Буде багато нових професій, для яких ще немає назви і які будуть постійно змінюватися.
– Буде робота, що вимагає налаштувань і вивчення складних систем.
– Будуть горизонтальні команди, що працюють на рівних над спільною метою.
– Буде можливість і навіть необхідність поєднувати творчу і професійну реалізацію.

Для виходу з глобальної системної кризи та переходу на новий етап розвитку людству потрібні нові цінності, новий світогляд і нові алгоритми мислення.

Основою такого світогляду може бути любов, практичним проявом якої є креативність та розкриття творчого потенціалу людини.

Креативність
(англ. create – створювати) – це здатність людини створювати принципово нові ідеї, знаходити оригінальні рішення, відхилятися від традиційних схем мислення, здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем.

Це бачення проблем під іншим кутом і їх вирішення унікальним чином.
Креативність є надзвичайно коричною в бізнесі, науці, освіті, культурі, мистецтві, політиці, тобто у всіх динамічних життєвих областях, де розвинена конкуренція.

Креативна особистість розуміє, що потрібно для створення нової ідеї, рішення складного завдання: додати одну деталь або перевернути все догори ногами, придумати принципово нове або розібрати і скласти по-іншому щось вже звичне, діяти всупереч поширеним стереотипам або просто знайти спосіб поглянути на статичні системи динамічно.

Також, креативність це:
– створення нового з того, що вже є;
– поєднання відомих елементів унікальним чином;
– вирішення проблем абсолютно новим неординарним способом;
– здатність створювати зв’язки;
– відмова від шаблонного мислення;
– гнучкість і оригінальність;
– схильність до аналізу і синтезу;
– здатність інтуїтивно відчути правильний напрямок думки;
– вміння генерувати велику кількість ідей;
– здатність до нового незвичного бачення проблеми або ситуації.

При цьому креативність:
– дозволяє виходити з кризових ситуацій;
– робить життя нескінченно різноманітним;
– дозволяє реалізувати творчий задум;
– допомагає знайти шляхи для самореалізації;
– допомагає бути щасливими та успішними.

Всі ці особливості креативності роблять її головною навичкою в 21 столітті.
Коли світ знаходиться в глобальній кризі, людству потрібна глобальна зміна мислення.
Культура мислення на основі креативності та любові допоможе вийти людству на новий рівень розвитку. Адже все, що нас оточує, — це результати нашого мислення.

Формувати в Україні культуру креативного мислення і тим сприяти розвитку України як інноваційної креативної країни, в якій все має бути організовано для розкриття та розвитку творчого потенціалу людини, є місією проєкту «Креативна Країна» на сторінках якого ви знаходитеся.

Долучайтеся до проєкту! Нашою спільною Українською цінністю, яка всіх об’єднає, може стати креативне мислення!

Надіслати ідеї та пропозиції щодо співпраці

Засновник проєкту «Креативна Країна»,
експерт з розвитку креативного мислення,
Віталій Фасоля

Нагору