Про проєкт «Креативна Країна»

Креативність – головна здібність людини в 21 столітті

Економічна криза, пандемія COVID19, глобалізація, безробіття, екологічна, культурна, політична, соціальна, духовна кризи — все це реалії, в яких ми з вами зараз живемо. Світ, до якого ми звикли, тріщить по швах.
Ми з вами живемо в умовах четвертої промислової революції. Це масове впровадження кібернетичних систем у виробництво і обслуговування щоденних людських потреб, зокрема побутових, праці й дозвілля.
На думку експертів, автоматизація виробництва відбувається набагато швидше, ніж очікувалося. І на тлі пандемії цей процес лише прискорився.
Зміни охоплюють найрізноманітніші аспекти життя: ринок праці, життєве середовище, політичні системи, технологічний уклад, людську ідентичність та інші. Це веде до безпрецендентного скорочення робочих місць, розширення прірви між багатими і бідними, зростання соціальної напруги та перебудови архітектури світу.

В новому складному світі:
– Не буде професій, навички для яких можна отримати в юному віці і в подальшому не перенавчатися.
– Не буде простої роботи, яка передбачає виконання рутинних операцій на конвеєрі.
– Не буде лінійної (пірамідальної) ієрархії.
– Не буде чітких меж між особистим і робочим часом.
– Буде багато нових професій, для яких ще немає назви і які будуть постійно змінюватися.
– Буде робота, що вимагає налаштувань і вивчення складних систем.
– Будуть горизонтальні команди, що працюють на рівних над спільною метою.
– Буде можливість і навіть необхідність поєднувати творчу і професійну реалізацію.

Для виходу з глобальної системної кризи та переходу на новий етап розвитку людству потрібні нові цінності, новий світогляд і нові алгоритми мислення.

Основою такого світогляду може бути любов, практичним проявом якої є креативність та розкриття творчого потенціалу людини.

Креативність
(англ. create – створювати) – це здатність людини створювати принципово нові ідеї, знаходити оригінальні рішення, відхилятися від традиційних схем мислення, здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем.

Це бачення проблем під іншим кутом і їх вирішення унікальним чином.
Креативність є надзвичайно коричною в бізнесі, науці, освіті, культурі, мистецтві, політиці, тобто у всіх динамічних життєвих областях, де розвинена конкуренція.

Креативна особистість розуміє, що потрібно для створення нової ідеї, рішення складного завдання: додати одну деталь або перевернути все догори ногами, придумати принципово нове або розібрати і скласти по-іншому щось вже звичне, діяти всупереч поширеним стереотипам або просто знайти спосіб поглянути на статичні системи динамічно.

Також, креативність це:
– створення нового з того, що вже є;
– поєднання відомих елементів унікальним чином;
– вирішення проблем абсолютно новим неординарним способом;
– здатність створювати зв’язки;
– відмова від шаблонного мислення;
– гнучкість і оригінальність;
– схильність до аналізу і синтезу;
– здатність інтуїтивно відчути правильний напрямок думки;
– вміння генерувати велику кількість ідей;
– здатність до нового незвичного бачення проблеми або ситуації.

При цьому креативність:
– дозволяє виходити з кризових ситуацій;
– робить життя нескінченно різноманітним;
– дозволяє реалізувати творчий задум;
– допомагає знайти шляхи для самореалізації;
– допомагає бути щасливими та успішними.

Всі ці особливості креативності роблять її головною навичкою в 21 столітті.
Коли світ знаходиться в глобальній кризі, людству потрібна глобальна зміна мислення.
Культура мислення на основі креативності та любові допоможе вийти людству на новий рівень розвитку. Адже все, що нас оточує, — це результати нашого мислення.

Формувати в Україні культуру креативного мислення і тим сприяти розвитку України як інноваційної креативної країни, в якій все має бути організовано для розкриття та розвитку творчого потенціалу людини, є місією проєкту «Креативна Країна» на сторінках якого ви знаходитеся.

Долучайтеся до проєкту! Нашою спільною Українською цінністю, яка всіх об’єднає, може стати креативне мислення!

Засновник проєкту «Креативна Країна»,
експерт з розвитку креативного мислення,
Віталій Фасоля

Долучитися до проєкту «Креативна Країна

Надіслати ідеї та пропозиції щодо співпраці

Нагору